Teamontwikkeling


MIJN VISIE OP TEAMONTWIKKELING

Een ideaal team is een team dat in openheid, veiligheid en vertrouwen samenwerkt. Een team waarin men eigenaarschap en verantwoordelijkheid neemt. Een team dat transparant kan zijn en gesprekken durft te voeren met elkaar, ook als dat lastig is. Dat je fouten mag maken en daarvan leert met elkaar. Belangrijk hierbij is dat men het teambelang boven het individuele belang stelt. 

Dat vraagt nogal wat van mensen. Dat vraagt kwetsbaarheid, doorzettingsvermogen, lef en een grote mate van zelfreflectie. Ruimte geven aan jezelf en aan elkaar om voortdurend te mogen ontwikkelen en groeien. Ik geloof dat persoonlijke groei direct bijdraagt aan teamontwikkeling en dat teamontwikkeling direct bijdraagt aan positieve bedrijfsresultaten. 

Begeleiding van teams in ontwikkeling, doe ik zo….. lees verder